معنی زیاد شدن

زیاد شدن
معادل ابجد

زیاد شدن در معادل ابجد

زیاد شدن
  • 376
حل جدول

زیاد شدن در حل جدول

فارسی به انگلیسی

زیاد شدن در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

زیاد شدن در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

زیاد شدن در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

زیاد شدن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (مصدر) افزون شدن فراوان شدن بسیارشدن: امسال آب رودخانه زیاد شده. توضیح بیشتر ...
واژه پیشنهادی

زیاد شدن در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید