معنی زندیه

زندیه
معادل ابجد

زندیه در معادل ابجد

زندیه
  • 76
حل جدول

زندیه در حل جدول

  • سلسله کریمخان
لغت نامه دهخدا

زندیه در لغت نامه دهخدا

  • زندیه. [زَ دی ی ِ] (اِخ) سلسله ای از پادشاهان ایران که از سال 1164- 1209 هَ. ق. در بیشتر ممالک ایران سلطنت نمودند. اولین آنها کریم خان وکیل و واپسین لطفعلی خان. (ناظم الاطباء). سلسله ای از پادشاهان که مؤسس آن کریم خان زند بود. سلسله ٔ مزبور پس از قتل نادرشاه از 1162 -1209 هَ. ق. در فارس و افغان سلطنت کرد و بدست آقامحمدخان منقرض شد. افراد این سلسله از این قرارند:
    1- کریمخان. جلوس 1163 هَ. ق. / 1750 م.
    2- ابوالفتح. جلوس 1193 هَ. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

زندیه در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید