معنی ریتین

لغت نامه دهخدا

ریتین

ریتین. [ی َ ت َ] (ع اِ) دو ریه.تثنیه ٔ ریه. دو شش. دو سل. هردو شش. دو فلقه ٔ راست و چپ ریه. (یادداشت مؤلف). رجوع به ریه و شش شود.


لهث

لهث. [ل َ] (اِ) ورم ریتین. ورم ریوی.


سینه پهلو

سینه پهلو. [ن َ / ن ِ پ َ] (اِ مرکب) التهاب و عفونت نسج پوششی ریتین (جنب ها) را گویند که اگر فقط با تحریک میکربی و بدون ترشح مایع چرکی در دو لایه ٔ جنب باشد آنرا سینه پهلوی خشک گویند و اگر بین دو لایه ٔ جنب مایع چرکی وسروزیته ترشح شود سینه پهلوی دارای ترشح گویند. ذات الجنب. (از فرهنگ فارسی معین). رجوع به ذات الجنب شود.


سینه درد

سینه درد. [ن َ / ن ِ دَ] (اِ مرکب) دردی که بر سینه عارض شود و معمولاً این درد یک عارضه ٔ ثانوی از ناخوشیهای اعضای داخل قفسه ٔ صدری (از قبیل انساج مختلف قلب یا ریتین یا قصبهالریه یا مری یا نایژه ها و یا پرده ٔ حاجز) است. درد سینه. (فرهنگ فارسی معین). || از نظر پزشکی معمولاً درد شدید روی قلب در موقع حمله ٔ آنژین سینه را بنام درد سینه مینامند. (فرهنگ فارسی معین).


تنوره ٔ تن

تنوره ٔ تن. [ت َ رَ / رِ ی ِ ت َ] (ترکیب اضافی، اِ مرکب) تمام بدن جز دو پای و دو دست و گردن و سر. مجموع گشادگی که امعاء و معده و کبد و سپرز و مراره و قلب و ریتین در آن جای دارد. (از یادداشتهای بخط مرحوم دهخدا): و هر ریش که بر تنوره ٔ تن بود، خاصه اگر بر پهلوها و برشکم بود و رگهای بسیار بدو پیوسته. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی از یادداشت ایضاً). رجوع به تنور و تنوره شود.


صندوقه ٔ سینه

صندوقه ٔ سینه. [ص َق َ / ق ِ ی ِ ن َ / ن ِ] (ترکیب اضافی، اِ مرکب) قفسه ٔسینه. حفره ای که از دنده ها و قسمت پشتی ستون مهره ای و قسمت جلو استخوان جناغی تشکیل میشود و ریتین، پرده های جنب، قلب، پریکارد، عروق مهم و قسمت سینه ای مری در آن جای دارد. این حفره بشکل مخروط ناقصی است که قاعده ٔ آن تحتانی و از جلو به عقب مسطح است. ارتفاع آن در جلو 15 سانتیمتر و در عقب 27 سانتیمتر و در طرفین 32 سانتیمتر است. (کالبدشناسی توصیفی استخوان شناسی سلسله ٔ انتشارات دانشگاه شماره ٔ 44 صص 136-137).


تثنیة

تثنیه. [ت َ ن ِ ی َ] (ع مص) بدو کردن. (تاج المصادر بیهقی).دو تا کردن. (زوزنی) (آنندراج). دو گردانیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). || تثنیه عنق، خم کردن گردن را. || بدو نسبت کردن. || دوم گردانیدن. || ثنا کردن بر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). || بسبب پیری اراده ٔ ایستادن کردن و نتوانستن نه در اول مرتبه و نه دردوم و نه در سوم: فی المثل هو لایثنی و لایثلث. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). || بار دیگر کاری کردن. (یادداشت بخط مؤلف). || (اصطلاح صرف) و آن را مثنی نیز نامند و آن اسمی است که آخر آن الف یا یاء ماقبل مفتوح و نون مکسور شود تا دلالت کند بر دو فرد از یک جنس چون رَجُلان ِ و رَجُلَین ِ. صیغه ای از صیغ زبان عرب که در آن دو بودن نیز اراده شود چون ریتین، کعبتین و حرمین... تثنیه در فارسی نیست چه جمع فارسی جمع منطقی است یعنی از دو ببالا اطلاق شود برخلاف عربی که جمع آن جمع صرفی است. و از سه ببالا را شامل است. (از یادداشتهای مرحوم دهخدا). || (اِ) دو تایی و عدد دوم از چیزی. (ناظم الاطباء).

حل جدول

ریتین

هر دو بخش دستگاه ‌تنفس


هر دو بخش دستگاه ‌تنفس

ریتین

انگلیسی به فارسی

Fields

میدان ریتین

فرهنگ معین

سینه پهلو

(~. پَ) (اِمر.) التهاب و عفونت نسج پوششی ریتین (جنب ها) ذات الجنب.

فرهنگ فارسی هوشیار

شهیق

‎ دم فرو بردن، بانگ گوشخراش، واپسین آواز خر (مصدر) نفس کشیدن داخل شدن هوا در ریتین.


سینه پهلو

التهاب و عفونت نسج پوششی ریتین (جنبها) را گویند که اگر فقط با تحریک میکروبی و بدون ترشح مایع چرکی در دو لایه جنب باشد آنرا سینه پهلوی خشک گویند و اگر بین دو لایه جنب مایع چرکی و سروزیته ترشح شود سینه پهلو را سینه پهلوی دارای ترشح گویند ذات الجنب.


هفت اندام

(اسم) هفت عضو بدن که عبارتند از: الف - بعقیده بعضی سر سینه شکم دودست دوپای. ب - وبعقیده برخی دیگر سر دوپهلو دودست دوپای، مجموعه اعضای بدن، رگی است که چون آنرا بگشایند ازجمیع اندام خون کشیده شود، برهان، نهرالبدن، روماتیسم (دهخدا) : ((توهفت کشور بگرفته ومخالف تو زهفت چرخ شده مبتلا بهفت اندام. )) (مسعودسعد) یا هفت اندام باطن. عبارتنداز: مغز: قلب ریتین جگر کلیتین. یا هفت اندام زمین. مجموعه ساختمان کره زمین: ((پیش از آن هم برفتی هفت اندام زمین رفت وپیش گاووماهی ساخت سدی ازقضا. )) (خاقانی)

فرهنگ عمید

قفسه

وسیله‌ای به‌صورت طبقه‌طبقه برای گذاشتن کتاب یا چیزهای دیگر،
آنچه مانند قفس باشد،
* قفسهٴ سینه: (زیست‌شناسی) قسمت بالای بدن انسان از زیر گردن تا بالای شکم شامل دنده‌ها که قلب و ریتین در آن قرار دارد، قفس سینه، صندوقۀ سینه،
* قفسهٴ صدری: = * قفسه سینه

معادل ابجد

ریتین

670

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری