معنی روسیه

روسیه
معادل ابجد

روسیه در معادل ابجد

روسیه
 • 281
حل جدول

روسیه در حل جدول

 • بزرگترین کشور جهان
لغت نامه دهخدا

روسیه در لغت نامه دهخدا

 • روسیه. [ی َه ْ] (ص مرکب) مخفف روسیاه. کسی که بخاطر کارناروا که مرتکب شده شرمنده است:
  گر به پیری دانش بدگوهران افزون شدی
  روسیه تر نیستی هر روز ابلیس لعین.
  منوچهری.
  ای ز خجالت همه شبهای تو
  روسیه از روز طربهای تو.
  نظامی.
  زن چو انگور و طفل بی گنهست
  خام سرسبز و پخته روسیهت.
  نظامی.
  و رجوع به روسیاه شود. توضیح بیشتر ...
 • روسیه. [سی ی َ] (اِخ) نامی است که بر امپراتوری وسیع تزارهااطلاق می شود و آن در اروپا و آسیا از سواحل دریای بالتیک تا سواحل اقیانوس کبیر ممتد بوده است. (از حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین). رجوع به روسیه ٔ شوروی شود. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

روسیه در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

روسیه در فارسی به ترکی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید