معنی روزی دهنده

روزی دهنده
معادل ابجد

روزی دهنده در معادل ابجد

روزی دهنده
  • 291
حل جدول

روزی دهنده در حل جدول

لغت نامه دهخدا

روزی دهنده در لغت نامه دهخدا

  • روزی دهنده. [دَ هََ دَ / دِ] (نف مرکب) رازق. خدا و روزی ده: وقتی زاهدی متوکل را دیدم پرسیدم که تو از کجا خوری گفت این علم بنزدیک من نیست از روزی دهنده پرس مرا با این چه کار. (تذکره الاولیاء عطار). گفت روزی دهنده ٔ درویشان را فراموش کرده است. (تذکره الاولیاء عطار). || کسی که قوت کس یا کسان دیگر تأمین میکند: از ایشان روزی نخواهم و روزی دهنده ٔ ایشان منم. (تاریخ بلعمی). یکی روزی خواره بود و یکی روزه دهنده. (منتخب قاموس نامه ص 13). توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید