معنی روبل

روبل
معادل ابجد

روبل در معادل ابجد

روبل
  • 238
حل جدول

روبل در حل جدول

  • واحد پول بلاروس
  • واحد پول روسیه
فرهنگ معین

روبل در فرهنگ معین

  • (اِ.) واحد پول روسیه و بعضی از کشورهای مشترک المنافع.
لغت نامه دهخدا

روبل در لغت نامه دهخدا

  • روبل. (روسی، اِ) نام سکه ای نقره ای در روسیه ٔ امپراطوری قدیم بودو اکنون واحد پول اتحاد جماهیر شوروی است و به صد کوپک (قپک) تقسیم میشود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

روبل در فرهنگ عمید

  • پول رایج روسیه، صد کوپک،
فارسی به انگلیسی

روبل در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

روبل در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه