معنی رغام

رغام
معادل ابجد

رغام در معادل ابجد

رغام
 • 1241
حل جدول

رغام در حل جدول

فرهنگ معین

رغام در فرهنگ معین

 • خاک، خاک نرم، ریگ آمیخته به خاک. [خوانش: (رَ) [ع.] (اِ.)]
لغت نامه دهخدا

رغام در لغت نامه دهخدا

 • رغام. [رُ] (ع اِ) آب بینی. (ناظم الاطباء) (آنندراج). آب بینی. لغه فی المهمله او لثغه. (از منتهی الارب). آب بینی که می رود از درد و جز آن. (دهار). توضیح بیشتر ...
 • رغام. [رَ] (ع اِ) خاک و خاک نرم یا ریگ آمیخته به خاک. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). ریگ نرم. (دهار). خاک ریگ آمیز. (مهذب الاسماء) (غیاث اللغات از شرح نصاب و منتخب اللغات) (دهار). خاک به ریگ آمیخته. (یادداشت مؤلف). || (اِخ) نام ریگستانی است. (منتهی الارب). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

رغام در فرهنگ عمید

 • خاک،

  خاک نرم،

  ریگ آمیخته با خاک،
فرهنگ فارسی هوشیار

رغام در فرهنگ فارسی هوشیار

 • خاک ریگدار (اسم) خاک، خاک نرم، ریگ آمیخته بخاک.
فرهنگ فارسی آزاد

رغام در فرهنگ فارسی آزاد

 • رَغام، خاک- در مقامی خاک گور
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه