معنی ردشده

ردشده
معادل ابجد

ردشده در معادل ابجد

ردشده
  • 513
حل جدول

ردشده در حل جدول

لغت نامه دهخدا

ردشده در لغت نامه دهخدا

  • ردشده. [رَ ش ُ دَ / دِ] (ن مف مرکب) رانده شده. (یادداشت مؤلف). مطرود. دورگردیده شده. دورداشته شده:
    بر محک رغبتم بیش مزن بهر آنک
    رده شده ٔ عالمم قلب همه دستها.
    خاقانی. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید