معنی رایت

رایت
معادل ابجد

رایت در معادل ابجد

رایت
 • 611
حل جدول

رایت در حل جدول

 • بیرق، پرچم، علم، درفش
 • کپى روى دى.وى.دى
 • برادران مخترع هواپیما
مترادف و متضاد زبان فارسی

رایت در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بیرق، پرچم، درفش، علامت، علم، لوا
فرهنگ معین

رایت در فرهنگ معین

 • (یَ) [ع. رایه] (اِ.) پرچم، درفش.
لغت نامه دهخدا

رایت در لغت نامه دهخدا

 • رایت. [ی َ] (از ع، اِ) رایه. رأیه. ازهری گفته است:عرب بدان همزه ندهد در صورتی که اصل آن همزه است ولی ابوعبید و اصمعی آنرا انکار کرده اند. (از اقرب الموارد). عَلَم. ج، رایات. (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (از شعوری ج 2 ورق 3). علامت. بیرق. درفش. لوا. (ناظم الاطباء). علم خرد. (زمخشری). علم لشکر. (منتخب اللغات) (غیاث اللغات) (از آنندراج) (از فرهنگ نظام). در مغرب علم سپاه را گویند و ام الحرب کنیه ٔ آن است و آن از لوا بلندتر و بزرگتر است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

رایت در فرهنگ عمید

 • بیرق، پرچم، علم،

  علامت نصب‌شده در جایی،
فارسی به انگلیسی

رایت در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

رایت در فرهنگ فارسی هوشیار

 • پرچم، علامت نصب شده درجائی
فرهنگ فارسی آزاد

رایت در فرهنگ فارسی آزاد

 • رایَت، پرچم- عَلَم (جمع: رایات)
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید