معنی رایانه

رایانه
معادل ابجد

رایانه در معادل ابجد

رایانه
  • 267
حل جدول

رایانه در حل جدول

فرهنگ معین

رایانه در فرهنگ معین

  • (نِ) (اِ.) نک کامپیوتر.
فارسی به انگلیسی

رایانه در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

رایانه در فارسی به ترکی

فرهنگ فارسی هوشیار

رایانه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ماشین هوشمند، کامپیوتر
فارسی به ایتالیایی

رایانه در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید