معنی رای

رای
معادل ابجد

رای در معادل ابجد

رای
 • 211
حل جدول

رای در حل جدول

 • عقیده
 • همنشین برهمن
 • عقیده، همنشین برهمن، اعتقاد
فرهنگ معین

رای در فرهنگ معین

 • (اِ.) راه، طریق.
 • [هند.] (اِ.) نک راجه.
 • اندیشه، فکر، تدبیر، عقیده، اعتقاد، شور، مشورت، قصد، عزم. [خوانش: [ع. رأی] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

رای در لغت نامه دهخدا

 • رای. (اِ) رأی. (ناظم الاطباء). فکر. (آنندراج) (غیاث اللغات) (بهار عجم) (ارمغان آصفی) (ناظم الاطباء) (از شعوری ج 2ورق 16) (مجموعه ٔ مترادفات). اندیشه. (آنندراج) (فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء) (ارمغان آصفی) (بهار عجم) (مجموعه ٔ مترادفات). در عربی بمعنای تدبیر و مقتضای عقل. (برهان). پنداشتی. تأمل. (ناظم الاطباء). نقشه. طرح. (ولف). تدبیر. (فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء) (لغت محلی شوشتر، نسخه ٔ خطی متعلق بکتابخانه ٔ مؤلف) (از شعوری ج 2ورق 16) (از برهان). توضیح بیشتر ...
 • رای. (اِ) نوعی ماهی است. (از تذکره ٔ داود ضریر انطاکی ص 170). توضیح بیشتر ...
 • رای. (هندی، اِ) نامی که بدان حکمرانان نواحی هند را بازخوانند. راجه ٔ هند. (غیاث اللغات). راجه و پادشاه هند. ج، رایان. (ناظم الاطباء). پادشاه هند. (شرفنامه ٔ منیری). نام پادشاه هندوان. (از فرهنگ سروری). لقب شاهان هند. (از فرهنگ شعوری ج 2 ورق 16). پادشاه هندرا رای گویند. (مجمل التواریخ و القصص). لقب امیر قنوج. (از حدود العالم). در سنسکریت رای بمعنی راجه و پادشاه است از ریشه ٔ رج، رنج، رینج بمعنی سلطنت کردن، حکومت کردن. توضیح بیشتر ...
 • رای. (ع اِ) ج ِ رایت. (اقرب الموارد) (المنجد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به رایت شود. توضیح بیشتر ...
 • رای. (اِخ) دهی است از دهستان نهبندان بخش شوسف شهرستان بیرجند، واقع در شش هزارگزی شمال باختری شوسف و 4هزارگزی باختر شوسه ٔ عمومی مشهد - زاهدان. این ده در دامنه ٔ کوه قرار گرفته است و هوای آن معتدل و سکنه ٔ آن 117 تن میباشد. آب ده از قنات تأمین میشودو محصول عمده ٔ آن غلات و لبنیات و پیشه ٔ مردم کشاورزی و دامپروری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

رای در فرهنگ عمید

 • عقیده، نظر، اندیشه،
  عقیدۀ کسی یا کسانی دربارۀ چیزی یا کسی،
  (سیاسی) برگه‌ای که نشان‌دهندۀ نظر فرد در مورد یک امر سیاسی، به‌ویژه انتخابات است: رٲیش را در صندوق انداخت،
  حکم دادگاه،
  (اسم مصدر) [عامیانه] قضاوت، اظهارنظر،
  * رٲی ثاقب:
  رٲی نافذ،
  رٲی روشن،. توضیح بیشتر ...
 • اندیشه، فکر،

  عقل،

  عقیده،

  تدبیر،

  عزم،
 • لقب و عنوان برای پادشاهان و فرمانروایان هند، راج، راجه: همی نگون شود از بٲس و از مهابت شاه / به ترک خانهٴ خان و به‌ هند رایت رای (عنصری: ۲۹۱)،
  [قدیمی] پادشاه، حاکم،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

رای در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

رای در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

رای در فارسی به عربی

 • استطلاع الرای، تصویه، تقدیر، جائزه، جمله، حکم، رای، صوت، قرار. توضیح بیشتر ...
عربی به فارسی

رای در عربی به فارسی

 • نظریه , عقیده , نظر , رای , اندیشه , فکر , گمان
فرهنگ فارسی هوشیار

رای در فرهنگ فارسی هوشیار

 • فکر، اندیشه، تدبیر، طرح، نقشه اندیشه و تدبیر، پنداشتن، تدبیر خردمندانه، دیدن، دانستن. توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

رای در فارسی به آلمانی

 • Abstimmen, Abstimmung (f), Stimmabgabe (f), Stimme (f), Stimmen, Meinung [noun], Satz (m), Urteil (n), Verurteilen, Verurteilung (f). توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید