معنی راستا

راستا
معادل ابجد

راستا در معادل ابجد

راستا
 • 662
حل جدول

راستا در حل جدول

 • امتداد، جهت، راستی
مترادف و متضاد زبان فارسی

راستا در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • راستی، امتداد، محاذی، جهت، سمت، سو، صوب،

  (متضاد) کجی، کژی
فرهنگ معین

راستا در فرهنگ معین

 • راستی، راست، جانب راست، امتداد،
لغت نامه دهخدا

راستا در لغت نامه دهخدا

 • راستا. (ص) راست باشد که نقیض کج است. || (اِ) راه و صراط. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (برهان). || مقابل. روبرو. (ناظم الاطباء). مقابل چپ. راستا و چپا بمعنی طرف راست و طرف چپ استعمال شده. (حاشیه ٔ بیهقی چ فیاض): پس بیرون آمد موسی از مدینه ٔ مذکوره ترسان هر جانبی به آمدن دشمنان نگران که خصمان از پس آیند یا از راستا و چپا. (تفسیر مجهول المؤلف مائه ٔ هفتم هجری ملکی عبدالعلی صدرالاشرافی). ای بنی اسرائیل شما را از دشمن خلاص دادیم و بفرستادیم توریه از جانب راستا. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

راستا در فرهنگ عمید

 • زمینۀ موردنظر، مورد، باره: در راستای بهبود کیفیت، در این راستا،
  (ریاضی) امتداد،
  [مقابلِ چپ] [قدیمی] راست،
  * به ‌راستایِ: [قدیمی] در حقِ، دربارۀ: به ‌راستای تو،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

راستا در فارسی به انگلیسی

 • Beeline, Course, Direction, Line, Stretch
فرهنگ فارسی هوشیار

راستا در فرهنگ فارسی هوشیار

 • راه و صراط، مقابل، روبرو
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید