معنی دیابت

دیابت
معادل ابجد

دیابت در معادل ابجد

دیابت
  • 417
حل جدول

دیابت در حل جدول

فرهنگ معین

دیابت در فرهنگ معین

  • (بِ) [فر. ] (اِ. ) مرضی که به واسطه زیاد شدن مقدار قند خون تولید می گردد که موجب تشنگی مفرط و فزونی تولید پیشاب می شود، بیماری قند (فره). توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

دیابت در لغت نامه دهخدا

  • دیابت. [ب ِ] (فرانسوی، اِ) دولاب. مرض قند. دیابت شیرین. بیماریی که بر اثر کم شدن ترشح أنسولین از سلولهای جزایر لانگرهانس در لوزالمعده بوجود می آید و با زیادی عطش، زیادی ادرار، کم شدن وزن علی رغم اشتهای زیاد و گاهی خارش و جوشهای چرکی پوست همراه است. بیماری قند به عوامل ارثی بستگی دارد. و در صورت وجود زمینه ٔ ارثی مساعد، چاقی و حاملگیهای مکرر و عوامل ناشناخته ٔ دیگر موجب بروز آن میشوند. وظیفه ٔ هورمن انسولین قابل استفاده کردن قند (گلوکوز) برای بافتها است و نقصان آن موجب محروم ماندن بافتها از مهمترین منبع ایجاد نیرو و در عین حال تراکم قند در خون و بروز آن در ادرار میشود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

دیابت در فرهنگ عمید

فارسی به عربی

دیابت در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

دیابت در فرهنگ فارسی هوشیار

  • مرض قند، مرضی که بواسطه زیاد شدن مقدار خون تولید میگردد
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید