معنی دواج

دواج
معادل ابجد

دواج در معادل ابجد

دواج
 • 14
حل جدول

دواج در حل جدول

فرهنگ معین

دواج در فرهنگ معین

 • (دَ) [طبر.] (اِ.) لحاف، روانداز.
لغت نامه دهخدا

دواج در لغت نامه دهخدا

 • دواج. [دَ / دُ / دِ] (معرب، اِ) لحاف که پوشیده شود. (منتهی الارب). دُواج که عامه آنرا دُوّاج می نامند، فارسی معرب است. (از المعرب جوالیقی ص 147). || به معنی لحاف باشد. (برهان) (از غیاث). لحاف. رختخواب. بستر. (یادداشت مؤلف):
  ندارم خبر زَاصل و فرع خراج
  همی غلطم اندر میان دواج.
  فردوسی.
  تا شبی پای در دواجش برد
  میل در سرمه دان عاجش برد.
  سعدی.
  اگر خوش نخسبد خداوند تاج
  رعیت بخسبد به شب در دواج.
  سعدی.
  شب فراق نخواهم دواج دیبا را
  که شب دراز بود خوابگاه تنها را. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

دواج در فرهنگ عمید

 • بالاپوش،

  لحاف،
فرهنگ فارسی هوشیار

دواج در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) بالا پوش لحاف، نوعی جامه.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه