معنی دوات

دوات
معادل ابجد

دوات در معادل ابجد

دوات
  • 411
حل جدول

دوات در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

دوات در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • آمه، جوهردان، دویت، مرکب‌دان
فرهنگ معین

دوات در فرهنگ معین

  • (دَ) [ع.] (اِ.) ظرفی که در آن مرکب ریزند.
لغت نامه دهخدا

دوات در لغت نامه دهخدا

  • دوات. [دَ] (ع اِ) سیاهی دان. (منتهی الارب). دویت. ظرف مرکب برای نوشتن. آمه. مرکب دان. دوده دان. خوالستان. مداددان. لیقه دان. حبردان. قاروره. خوالسته. (یادداشت مؤلف). ظرفی که در آن سیاهی کتابت نگاه دارند، و آنرا به فارسی آمه خوانند. ج، دَوی ّ و دُوی ّ. (از آنندراج) (از غیاث). رحیم. کتاب. (منتهی الارب). محبر. محبره. (منتهی الارب) (دهار). ام العطایا. ام المنایا. (المرصع). هر ظرفی فلزی و یا چینی و یا کاشی که در آن مرکب تحریر کنند و از آن بنویسند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

دوات در فرهنگ عمید

  • ظرف کوچکی که در آن مرکب یا جوهر می‌ریزند برای نوشتن، مرکب‌دان، دویت،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

دوات در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

دوات در فارسی به عربی

تعبیر خواب

دوات در تعبیر خواب

  • اگر در خواب ببینید که دوات دارید موردی برای آموختن و آموزاندن می یابید. نه به صورت علم و تحصیل کلاسیک بل که آموختن و آموزاندن به معنی عام. کششی که برای آموختن و تعلیم دادن در ما ایجاد می شود در خواب های ما به صورت یکی از ابزار تحریر مثلا دوات تجسم می یابد. حتی احساس کمبودهای ما در رابطه با دانش اجتماعی و اطلاعات عمومی در خواب های ما متجلی می گردد و این جلوه به شکل قلم، دوات، کتاب، خط کش، کتابخانه و از این قبیل ظاهر می شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

دوات در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

دوات در فرهنگ فارسی آزاد

  • دَوات، مَرَکَّب دان، ظرف کوچکی که در آن مرکب یا جوهر می ریزند و برای نوشتن روی میز می نهند (جمع:دَوَیات). توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

دوات در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید