معنی دروغ

دروغ
معادل ابجد

دروغ در معادل ابجد

دروغ
 • 1210
حل جدول

دروغ در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

دروغ در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • افترا، بهتان، بی‌اصل، بیهوده، ترفند، تهمت، جعل، سقیم، شایعه، شید، فریه، کذب، ناحق، ناحق، ناصواب،
  (متضاد) راست، صدق. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

دروغ در فرهنگ معین

 • (دُ) [په. ] (اِ. ) سخن ناراست، خلاف حقیقت، کذب. مق راست. ، ~ شاخدار کنایه از: دروغ بزرگ. ، ~ مصلحت آمیز دروغی که به خاطر فرو نشاندن فتنه و آشوب و پیشگیری از آسیب و زیان گفته می شود. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

دروغ در لغت نامه دهخدا

 • دروغ. [دُ] (اِ) سخن ناراست. قول ناحق. خلاف حقیقت. مقابل راست. مقابل صدق. کذب. (غیاث). صاحب آنندراج گوید: مقابل راست چون گریه ٔ دروغ، اشک دروغ، آه دروغ، وعده ٔ دروغ، صبح دروغ، و زشت و مصلحت آمیز از صفات اوست، و با لفظ گفتن و بستن و پرداختن و زدن و آوردن و یافتن و بر سر کسی فروکوفتن، به صله ٔ بر مستعمل است - انتهی. سخن ناراست و ناحق و کذب و بهتان و سخن خلاف. (ناظم الاطباء). سقم. (یادداشت مرحوم دهخدا). اِزل. اِفک. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

دروغ در فرهنگ عمید

 • گفتاری که حقیقت نداشته باشد، سخن ناراست،
  * دروغ شاخ‌دار: [عامیانه، مجاز] دروغ نمایان و آشکار، دروغ بزرگ و تعجب‌آور، دروغ عجیب،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

دروغ در فارسی به انگلیسی

 • Fable, Fabrication, False, Falsity, Invention, Lie, Lying, Mendacious, Mendacity, Tale, Untrue, Untruth, Untruthful. توضیح بیشتر ...
فارسی به ترکی

دروغ در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

دروغ در فارسی به عربی

 • اکذوبه، باطل، خرافه، غیر صحیح، قصه، کذب
فرهنگ فارسی هوشیار

دروغ در فرهنگ فارسی هوشیار

 • سخن ناراست، قول ناحق، خلاف حقیقت، کذب
فارسی به ایتالیایی

دروغ در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

دروغ در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه