معنی درخواست

درخواست
معادل ابجد

درخواست در معادل ابجد

درخواست
 • 1271
حل جدول

درخواست در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

درخواست در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • استدعا، التماس، تقاضا، تمنا، حاجت، خواست، خواهش، نیاز
فرهنگ معین

درخواست در فرهنگ معین

 • (~.) (اِمر.) تقاضا، تقاضانامه.
 • (دَ. خا) (مص مر.) خواستن، خواهش.
لغت نامه دهخدا

درخواست در لغت نامه دهخدا

 • درخواست. [دَ خوا / خا] (مص مرکب مرخم، اِمص مرکب) درخواستن. خواستن. خواهش. خواستگاری. التماس. (آنندراج). عرض. عرضداشت. دعا. (ناظم الاطباء). استدعا. تمنّی. طلب. مطالبه. تقاضا. تقاضی. مسألت: آن معتمد را بزودی بازگردانیده آید بعینه، و آنچه درخواست است و به فراغ دل وی بازگردد، بتمامی درخواهد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 335، چ فیاض ص 331). گشایش طبع و قریحه ٔ بنده اندر این تألیف و نگاه داشت آن از آن درخواست لطیف و املاء شافی بود که خداوند عالم خلداﷲ ملکه در آن فرمان عالی به خط شریف. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

درخواست در فرهنگ عمید

 • خواستن، خواهش،

  التماس،
فارسی به انگلیسی

درخواست در فارسی به انگلیسی

 • Application, Approach, Behest, Call, Desire, Petition, Prayer, Request, Requirement, Solicitation, Suit. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

درخواست در فارسی به عربی

 • بدله، طلب، مطلب، نداء
فرهنگ فارسی هوشیار

درخواست در فرهنگ فارسی هوشیار

 • خواهش، خواستگاری، استدعا، تمنی، مسالمت، دعا
فارسی به ایتالیایی

درخواست در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

درخواست در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

درخواست در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید