معنی درخشنده

درخشنده
معادل ابجد

درخشنده در معادل ابجد

درخشنده
 • 1163
حل جدول

درخشنده در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

درخشنده در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • تابان، تابنده، درخشان، رخشان، ساطع، وهاج،

  (متضاد) بی‌نور
فرهنگ معین

درخشنده در فرهنگ معین

 • (دَ یا دِ رَ شَ دِ) (ص فا.) تابنده.
لغت نامه دهخدا

درخشنده در لغت نامه دهخدا

 • درخشنده. [دُ / دَ / دِ رَ ش َ دَ / دِ] (نف) تابنده. (آنندراج). پرتواندازنده. آنچه می درخشد. درخشان. تابان. نورانی. روشن. تابدار. (ناظم الاطباء). اجوج. اِلَّق. براق. بریق. دملص. لامح. لامع. لَمّاح. لموح. متلألی ٔ. مشعشع. وَهّاج:
  به کف برنهاد آن درخشنده جام
  نخستین ز کاوس کی برد نام.
  فردوسی.
  روان چنان شهریار جهان
  درخشنده بادا میان مهان.
  فردوسی.
  سیاهش دو چنگ و به منقار زرد
  چو زرِّ درخشنده بر لاجورد.
  فردوسی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

درخشنده در فرهنگ عمید

 • تابنده، فروغ‌دهنده، پرتوافکن، درخشان،
فارسی به انگلیسی

درخشنده در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

درخشنده در فارسی به عربی

نام های ایرانی

درخشنده در نام های ایرانی

 • دخترانه، دارای درخشش، روشن و تابان
فرهنگ فارسی هوشیار

درخشنده در فرهنگ فارسی هوشیار

 • پرتو اندازنده، روشن کننده، تابنده
واژه پیشنهادی

درخشنده در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید