معنی داین

داین
معادل ابجد

داین در معادل ابجد

داین
  • 65
حل جدول

داین در حل جدول

  • وام دهنده، بستانکار
مترادف و متضاد زبان فارسی

داین در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • بستانکار، طلبکار، وامخواه،

    (متضاد) بدهکار
فرهنگ معین

داین در فرهنگ معین

  • (یِ) [ع. دائن] (اِفا.) وام دهنده، قرض - دهنده.
لغت نامه دهخدا

داین در لغت نامه دهخدا

  • داین. [ی ِ] (ع ص) وامخواه. طلبکار. مقابل مدیون. وام ده. بستانکار. قرض دهنده. وام دهنده. مقابل بده کار. مقابل وام دار. که بدیگری بعنوان وام نقدی داده است. توضیح بیشتر ...
  • داین. [ی ِ] (اِخ) دهی جز دهستان فراهان پائین بخش فرمهین شهرستان اراک. در 34 هزارگزی جنوب باختر فرمهین. راه نیمه شوسه به اراک دارد با 501 سکنه. آب آن قنات. محصول آنجا غلات و بنشن و انگور. شغل اهالی زراعت و قالی بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2). توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

داین در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید