معنی داراشدن

حل جدول

داراشدن

ثروتمند، مالدار

مترادف و متضاد زبان فارسی

مستغنی شدن

بی‌نیاز شدن، خودکفا شدن، ثروتمند شدن، داراشدن، غنی شدن

معادل ابجد

داراشدن

560

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری