معنی دار

دار
معادل ابجد

دار در معادل ابجد

دار
 • 205
حل جدول

دار در حل جدول

 • چوبه اعدام
 • خانه و درخت
 • درخت اعدام
 • درخت قالی
 • درخت قالی، چوبه اعدام، درخت اعدام، خانه و درخت
مترادف و متضاد زبان فارسی

دار در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • صلابه، صلیب، بیت، خانه، سرا، مقر، مکان، منزل، چوب
فرهنگ معین

دار در فرهنگ معین

 • دسته، گروه، اطرافیان شخص، طرفداران. [خوانش: و دسته (رُ دَ تِ) (اِمر. ) (عا. )]. توضیح بیشتر ...
 • [ع.] (اِ.) جایی که در آن سکونت کنند، سرای، خانه.
 • چوبی که مجرمانِ محکوم به مرگ را از آن حلق آویز می کنند، درختی که میوه نمی دهد. [خوانش: (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
 • در ترکیب گاه به معنی «دارنده » آید: آب دار، پول دار، در ترکیب به معنی «نگاهدارنده » آید: خزانه دار، راه دار. [خوانش: [په. ] (ص فا. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

دار در لغت نامه دهخدا

 • دار. (اِ) مطلق درخت را گویند. (برهان):
  تن ما چو میوه ست و او میوه دار
  بچینند یکروز میوه ز دار.
  اسدی.
  و رجوع به دارگروه شود. || در ترکیبات زیر «دار» بعنوان مزید مؤخر اسم (پساوند) بکار رفته است: اربودار. امروددار. بندق دار. دیب دار. دیودار. سارخکدار. سارشکدار. سپیدار. سپیددار. سرخدار. || چوبیکه دزدان را از آن بحلق آویزند. (برهان):
  بزد بر در دژ دودار بلند
  فروهشت از دار پیچان کمند.
  فردوسی.
  بدژخیم فرمود کاین را بکوی
  به دار اندر آویز و برتاب روی. توضیح بیشتر ...
 • دار. [دارر] (ع ص) شتر بسیارشیر. ج، درور. درر. درار. (اقرب الموارد). توضیح بیشتر ...
 • دار. (اِخ) نام شهری در هندوستان. (برهان).

 • دار. (اِخ) نام بتی است. (منتهی الارب).

 • دار. (ع اِ) به معنی خانه باشد. (برهان). ج، دور. دیار. ادور. ادوره. دوران. دیران. (المنجد):
  دار غم است و خانه ٔ پرمحنت
  محنت ببارد از در و دیوارش.
  ناصرخسرو.
  این جهان گذرنده دار خلود نیست. (تاریخ بیهقی). || دیوان. اداره: عبدالغفار بدار استیفا رود و. (تاریخ بیهقی). || به معنی جهان نیز بکار میرود چنانکه گوییم: دار دنیا، دار آخرت، دار فنا، دار بقا:
  وقت آن است کزین دار فنا درگذریم
  کاروان رفته و ما بر سر راه سفریم. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

دار در فرهنگ عمید

 • تیر چوبی بلند و عمودی که بر سر آن حلقه و ریسمان می‌بندند و محکومین به اعدام را به آن حلق‌آویز می‌کنند،
  چهارچوبی که برای بافتن فرش و گلیم کاربرد دارد: دار قالی،
  [قدیمی] درخت: امروددار، دیودار، سپیددار (سپیدار)، سرخ‌دار، تن ما چو میوه‌ست و او میوه‌دار / بچینند یک روز میوه ز دار (اسدی: ۴۱۱)،
  [قدیمی] تیر یا چوبی که در سقف خانه می‌اندازند،
  * دار زدن: (مصدر متعدی) به دار آویختن،. توضیح بیشتر ...
 • =داشتن
  دارنده (در ترکیب با کلمۀ دیگر): آبدار، پول‌دار، چیزدار، خزانه‌دار، دردار، دسته‌دار، راه‌دار، مال‌دار، نامدار، وام‌دار،
  * داروبَرد: [قدیمی، مجاز]
  کروفر، گیرودار: بپوشید رستم سلیح نبرد / به آورد گه رفت با داروبرد (فردوسی: ۳/۱۹۱)،
  های‌وهوی در جنگ،
  * داروگیر: [قدیمی، مجاز]
  جاه‌وجلال: یکی حمله بردند بر سان شیر / بدان لشکر گشن با داروگیر (فردوسی: لغت‌نامه: داروگیر)،
  هیاهو،
  جنگ و ستیز،
  * داروندار: [عامیانه] تمام دارایی کسی، آنچه کسی از مال و ثروت در اختیار دارد،. توضیح بیشتر ...
 • خانه، سرا،
  [مجاز] دنیا،
  * دار عقبی: [قدیمی، مجاز] خانۀ آخرت، جهان دیگر،
  * دار غرور: [قدیمی، مجاز]
  سرای خودخواهی و خودبینی،
  دنیا: دور باد از خجسته مجلس تو / نکبت دهر پیر و دار غرور (سوزنی: ۲۰۸)،
  * دار فانی: [مجاز] دنیا،
  * دار فنا: [قدیمی، مجاز] =دارالفنا: ای دوست به پرسیدن حافظ قدمی نِه / زآن پیش که گویند که از دار فنا رفت (حافظ: ۱۸۰)،
  * دار قرار: [قدیمی، مجاز] =دارالقرار
  * دار قُمامه: [قدیمی] =دارالقمامه
  * دار مکافات:
  جهان کیفرها،
  [مجاز] دنیا،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

دار در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

دار در فارسی به عربی

ترکی به فارسی

دار در ترکی به فارسی

گویش مازندرانی

دار در گویش مازندرانی

 • تخته ای که در محل تقسیم آب گذارند
 • درخت، چوب، بگذار، داشته باش، نگهدار
 • درخت
فرهنگ فارسی هوشیار

دار در فرهنگ فارسی هوشیار

 • درخت، چوب راست و بلند که برای محکومین تهیه دیده اند، بمعنی دور، خانه، سرا هم می گویند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

دار در فرهنگ فارسی آزاد

 • دار، خانه- شهر- دیار- قبیله (جمع: اَدوار- ادوُر- اَدوِرَه- دُور- دُورات- دُوران- دِیار- دِیارَه- دِیارات- دِیران). توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید