معنی خورجین

لغت نامه دهخدا

خورجین

خورجین. [خوَرْ / خُرْ] (اِ) دو کیسه که از طرفی بهم یکی شده باشد. دو جوال که نیمی از دهانه ٔ هر دو را بهم دوزند. بارجامه. باردان. (یادداشت مؤلف):
یار تو خورجین تست و کیسه ات.
مولوی.


حکبه خورجین

حکبه خورجین. [ح َ ب َ / ب ِ خوَرْ / خُرْ] (اِ مرکب) دو حکبه ٔ بهم پیوسته خرد یا بزرگ که بر دو سوی اسپ و استر و جز آن یا بر دو سوی پشت و پیش یک دوش آدمی آویخته شود. و در آن مایحتاج نهند. تلی.

فارسی به انگلیسی

حل جدول

خورجین

کیسه، توبره

تمچه

فارسی به آلمانی

خورجین

Beutel (m), Sack (m), Sack, Tasche (f), Tüte (f)

فرهنگ معین

خورجین

(خُ) نک خرجین.

مترادف و متضاد زبان فارسی

خورجین

باردان، جامه‌دان، خرج، توبره، جوال، خرجینه، خورجینه، کیسه

فارسی به عربی

خورجین

جراب، حانه، حقیبه

فرهنگ فارسی هوشیار

خورجین

دو کیسه که از طرفی بهم یکی شده باشند، باردان

انگلیسی به فارسی

bag

خورجین


cantina

خورجین


haversack

خورجین

معادل ابجد

خورجین

869

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری