معنی خورجین

خورجین
معادل ابجد

خورجین در معادل ابجد

خورجین
  • 869
حل جدول

خورجین در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

خورجین در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • باردان، جامه‌دان، خرج، توبره، جوال، خرجینه، خورجینه، کیسه
فرهنگ معین

خورجین در فرهنگ معین

لغت نامه دهخدا

خورجین در لغت نامه دهخدا

  • خورجین. [خوَرْ / خُرْ] (اِ) دو کیسه که از طرفی بهم یکی شده باشد. دو جوال که نیمی از دهانه ٔ هر دو را بهم دوزند. بارجامه. باردان. (یادداشت مؤلف):
    یار تو خورجین تست و کیسه ات.
    مولوی. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

خورجین در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

خورجین در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

خورجین در فرهنگ فارسی هوشیار

  • دو کیسه که از طرفی بهم یکی شده باشند، باردان
فارسی به آلمانی

خورجین در فارسی به آلمانی

  • Beutel (m), Sack (m), Sack, Tasche (f), Tüte (f)
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید