معنی خودکامه

خودکامه
معادل ابجد

خودکامه در معادل ابجد

خودکامه
 • 676
حل جدول

خودکامه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

خودکامه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • خودرای، خودسر، خویشتن‌کام، لجوج، مستبد، مطلق‌العنان، یک‌دنده،
  (متضاد) دموکرات، دموکرات‌منش، مردم‌سالار. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

خودکامه در فرهنگ معین

 • خودسر، شهربان، مرزبان. [خوانش: (~. مِ) (ص مر.)]
لغت نامه دهخدا

خودکامه در لغت نامه دهخدا

 • خودکامه. [خوَدْ / خُدْ م َ / م ِ] (ص مرکب) خودسر. خودمراد. لجوج. مستبد. آنکه هرچه کند بمیل خود کند. کنایه از جبار و طاغی و ظالم:
  بهر جا که بد شاه خودکامه ای
  بفرمود چون خنجری نامه ای.
  فردوسی.
  بهر پادشاهی و خودکامه ای
  نبشتند بر پهلوی نامه ای.
  فردوسی.
  نبینم ز خودکامه گودرزیان
  مگر آنکه دارد سپه را زیان.
  فردوسی.
  از آن پس چو برخواند آن نامه را
  سخنهای خاقان خودکامه را.
  فردوسی.
  نوشتم بهر کشوری نامه ای
  بهر نامداری و خودکامه ای. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

خودکامه در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

خودکامه در فارسی به انگلیسی

 • Absolute, Authoritarian, Arbitrary, Autocrat, Autocratic, Despot, Despotic, Dictator, Dictatorial, Totalitarian, Tyrannical, Tyrannous, Tyrant, Willful. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

خودکامه در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

خودکامه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (صفت) کسی که بکام و میل خود رسیده باشد خود سر خود رای، هوی پرست هوس جوی. توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

خودکامه در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید