معنی خوارکردن

خوارکردن
معادل ابجد

خوارکردن در معادل ابجد

خوارکردن
  • 1081
حل جدول

خوارکردن در حل جدول

فرهنگ فارسی هوشیار

خوارکردن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (مصدر) سرزنش کردن اهانت، ذلیل کردن.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید