معنی خمیازه

خمیازه
معادل ابجد

خمیازه در معادل ابجد

خمیازه
 • 663
حل جدول

خمیازه در حل جدول

 • دهان دره
  دهن دره
  هاک
  دهاندره
  آسا
  کهنزه
  در این مورد بیشتر بدانید:
  گفته می شود علت خمیازه مربوط به کمبود اکسیژن و افزایش دی اکسید کربن در بدن است. شخص با خمیازه کشیدن (بازکردن دهان) اکسیژن بیشتری وارد بدن خود کرده و کمبود آن را جبران می‌کند.
  همچنین بر طبق نظریه ای گفته شده بدن انسان در پی خستگی یک واکنش طبیعی به صورت خمیازه نشان می‌دهد. توضیح بیشتر ...
 • آسا
 • کهنزه
مترادف و متضاد زبان فارسی

خمیازه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آسا، پاسک، دهان‌دره، دهن‌دره، فاژ
فرهنگ معین

خمیازه در فرهنگ معین

 • حالتی که به سبب خستگی، اختلال در خواب و کسالت در شخص ایجاد شود به طوری که به فاصله کوتاه و ناخودآگاه دهان تا حد ممکن باز شده، دست ها کشیده و سینه منبسط گردد، دهان دره. [خوانش: (خَ زِ) (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

خمیازه در لغت نامه دهخدا

 • خمیازه. [خ َم ْ زَ/ زِ] (اِ) فاژه. دهن دره. دهان دره. باسک. پاسک. آسا. تثاوب. خمیاز. بازشدن تشنجی و طبیعی دهان بطوری مخصوص با غلبه خواب یا ماندگی، بیاستو. آسا. فنجا. ثوباء. هاک. خامیاز. (یادداشت بخط مؤلف):
  وداع غنچه دل را نیست جز تعلیم مخموری
  گرفت از رفتن دل ساغر خمیازه آغوشم.
  میرزا بیدل (از آنندراج).
  ای در غم خال تو دو عالم هندو
  صحراگرد خیال چشمت آهو
  مخمور گرفتاری گیسوی ترا
  خمیازه دهد چو شانه از هر بن مو. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

خمیازه در فرهنگ عمید

 • دَم عمیق همراه با باز شدن غیر ارادی دهان، بر اثر خستگی، کسالت، بی‌خوابی، یا خواب‌آلودگی، دهن‌دره،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

خمیازه در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

خمیازه در فارسی به عربی

تعبیر خواب

خمیازه در تعبیر خواب

 • 1ـ اگر خواب ببینید خمیازه می کشید، علامت آن است که بیهوده به جستجوی آسودگی و فراغت خاطر می گردید. 2ـ اگر خواب ببینید دیگران خمیازه می کشند، علامت آن است که دوستان خود را در وضعیتی فلاکت بار خواهید دید. -. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

خمیازه در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

خمیازه در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید