معنی خلد برین

خلد برین
معادل ابجد

خلد برین در معادل ابجد

خلد برین
 • 896
حل جدول

خلد برین در حل جدول

لغت نامه دهخدا

خلد برین در لغت نامه دهخدا

 • خلد برین. [خ ُ دِ ب َ] (ترکیب وصفی، اِ مرکب) بهشت بالایین. (ناظم الاطباء):
  همه دیانت و دین ورز و نیک رائی کن
  که سوی خلد برین باشدت گذرنامه.
  شهید بلخی.
  قصر شاهیست بهر باب به از خلد برین
  سخنی نیست درین باب که خلدیست برین.
  مسعودسعدسلمان (از شرفنامه ٔ منیری).
  آراست جهاندار دگرباره جهان را
  چون خلد برین کرد زمین را و زمان را.
  سنائی.
  هر کجا طوبی بود آنجا بود خلد برین
  نزدما پیغمبر آورده ست این پیغام را.
  سوزنی. توضیح بیشتر ...
 • خلد برین. [خ ُ دِ ب َ] (اِخ) رجوع به صیادلر در این لغت نامه شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

خلد برین در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید