معنی خفایا

خفایا
معادل ابجد

خفایا در معادل ابجد

خفایا
  • 692
حل جدول

خفایا در حل جدول

  • مکان‌های مخفی، مخفیگاه‌ها
  • مکان های مخفی، مخفی گاه ها
مترادف و متضاد زبان فارسی

خفایا در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • پنهان‌ها، پوشیده‌ها، نهفته‌ها، نهان‌ها، خلوت‌ها، مخفیگاه‌ها
فرهنگ معین

خفایا در فرهنگ معین

  • (خَ) [ع.] (اِ.) جِ خفیه، خفی، نهفته ها، نهان ها.
لغت نامه دهخدا

خفایا در لغت نامه دهخدا

  • خفایا. [خ َ] (ع اِ) ج ِ خفی و خُفْیَه. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب): و خفایای آن ماجری و خبایای آن حادثه محقق شد. (سندبادنامه ص 86). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

خفایا در فرهنگ عمید

  • جاهای پنهان و دور از چشم،
فرهنگ فارسی هوشیار

خفایا در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) جمع خفیه خفی نهفته ها نهانها خفایای اسرار.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه