معنی خرید

خرید
معادل ابجد

خرید در معادل ابجد

خرید
 • 814
حل جدول

خرید در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

خرید در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • ابتیاع، بیع، خریداری، معامله،

  (متضاد) شرا، فروش
لغت نامه دهخدا

خرید در لغت نامه دهخدا

 • خرید. [خ َ] (ع ص) زن دوشیزه. || مرد نارسیده. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد). || زن نیک شرمگین خاموش باش سست آواز که همیشه پنهان ماند. (منتهی الارب) (تاج العروس) (از اقرب الموارد). ج، خُرُد، خُرَّد.
  - صوت خرید، آواز نرم باحیا. (منتهی الارب). توضیح بیشتر ...
 • خرید. [خ َ] (مص مرخم، اِمص) مقابل فروش. شری. شراء. ابتیاع. عمل خریدن. بیع. (یادداشت بخط مؤلف):
  پر از خورد و داد و خرید و فروخت
  تو گفتی زمان چشم ایشان بدوخت.
  فردوسی.
  - ارزان خرید، به قیمت پائین تر از نرخ چیزی را خریدن.
  - بازخرید، جنس فروخته شده که دوباره بخرند.
  - || امروزه اصطلاحی است درباره ٔ کسانی که سابقه ٔ خدمت خود را در یکی از مؤسسات می فروشند.
  - پیش خرید، خرید جنسی قبل از وقت عرضه ٔ آن.
  - خرید و فروخت، بیع و شراء:
  ز داد و دهش وز خرید و فروخت
  تو گفتی همه شارسان برفروخت. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

خرید در فرهنگ عمید

 • خریدن

  * خریدوفروش: خریدن و فروختن،
فارسی به انگلیسی

خرید در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

خرید در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

خرید در فارسی به عربی

تعبیر خواب

خرید در تعبیر خواب

 • خرید در خواب خوب است اما باید دید چه می خرید اما فروش خوب نیست. معبران کلا نوشته اند خرید و فروش و معامله در خواب خوب نیست لیکن درست نیست که خرید خوب نباشد. برای فروش در علم تعبیر دلایلی هست که برای خرید نیست. پس خرید به نظر من خوب است اما فروش خوب نیست فقط باید مشخص شود که چه می خرید و در برابر چه متاعی پول می پردازید یا معاوضه جنسی می کنید. نوشته اند معامله همراه فروش غم و اندوه است و زیان و نشان آنست که کار بیننده خواب آشفته و شوریده می شود چه کلا دادن جنس در مقابل گرفتن پول که کثیف است نیکو شناخته نشده اما دادن پول در مقابل گرفتن جنس خوب است خریدن اشیا شکننده و ضایع شدنی در خواب اتلاف مال تعبیر شده مثل خرید شیشه، سفال، کاسه و کوزه چینی و گلی یا میوه ها و سبزی هایی که ماندنی نیستند و دیر نمانده ضایع و فاسد می شوند و تعفن و گند بوجود می آورند که البته همه اینها در خواب خوب نیستند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

خرید در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ابتیاع، عمل خریدن، بیع
فارسی به ایتالیایی

خرید در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

خرید در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید