تعبیر خواب خرید

خرید

خرید

 • خرید در خواب خوب است اما باید دید چه می خرید اما فروش خوب نیست. معبران کلا نوشته اند خرید و فروش و معامله در خواب خوب نیست لیکن درست نیست که خرید خوب نباشد.برای فروش در علم تعبیر دلایلی هست که برای خرید نیست. پس خرید به نظر من خوب است اما فروش خوب نیست فقط باید مشخص شود که چه می خرید و در برابر چه متاعی پول می پردازید یا معاوضه جنسی می کنید. نوشته اند معامله همراه فروش غم و اندوه است و زیان و نشان آنست که کار بیننده خواب آشفته و شوریده می شود چه کلا دادن جنس در مقابل گرفتن پول که کثیف است نیکو شناخته نشده اما دادن پول در مقابل گرفتن جنس خوب است خریدن اشیا شکننده و ضایع شدنی در خواب اتلاف مال تعبیر شده مثل خرید شیشه، سفال، کاسه و کوزه چینی و گلی یا میوه ها و سبزی هایی که ماندنی نیستند و دیر نمانده ضایع و فاسد می شوند و تعفن و گند بوجود می آورند که البته همه اینها در خواب خوب نیستند. خریدن این چیزها در خواب گوینده بی اعتباری و بی بهائی کارهایی است که در آینده نزدیک انجام می دهید اما خرید چیزهایی مثل ملک، خانه و فرش خوب است منتها هر یک تعبیر خاصی دارند که اگر بخواهم بنویسم طولانی می شود. -

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی خرید در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • خرید (فارسی به انگلیسی): Buy, Purchase, Trade
 • خرید (لغت نامه دهخدا): خرید. [خ َ] (ع ص) زن دوشیزه. || مرد نارسیده. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد). || زن نیک شرمگین خاموش باش سست آواز که همیشه پنهان ماند. (منتهی الارب) (تاج العروس) (از اقرب الموارد). ج، خُرُد، خُرَّد.
  - صوت خرید، آواز نرم باحیا. (منتهی الارب).
 • خرید (فارسی به عربی): شراء، صفقه
 • خرید (فرهنگ عمید): خریدن
  * خریدوفروش: خریدن و فروختن،
 • خرید (فارسی به ترکی): alım
 • خرید (حل جدول): ابتیاع
 • خرید (مترادف و متضاد زبان فارسی): ابتیاع، بیع، خریداری، معامله،
  (متضاد) شرا، فروش
 • خرید (فرهنگ فارسی هوشیار): ابتیاع، عمل خریدن، بیع
 • خرید (فارسی به ایتالیایی): acquisto
 • خرید (فارسی به آلمانی): Kaufen [verb]