معنی خرمن

خرمن
معادل ابجد

خرمن در معادل ابجد

خرمن
 • 890
حل جدول

خرمن در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

خرمن در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • توده، حاصل، حصاد، درو، محصول، محصول‌برداری، هاله
فرهنگ معین

خرمن در فرهنگ معین

 • توده هر چیز، محصول گندم یا جو یا برنج و دیگر غلات که روی هم انباشته باشند، توده غله که هنوز آن را نکوفته و جدا نکرده باشند، هاله ماه. [خوانش: (خَ مَ) (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

خرمن در لغت نامه دهخدا

 • خرمن. [خ َ / خ ِ م َ] (اِ) کود گندم بود که بعد از آن پاک کنند. (نسخه ای از اسدی). قبه ٔ غله و گل و خاک بود. (نسخه ای از اسدی). توده ٔ گندم و جو باشد که از کاه پاک کنند. (صحاح الفرس). خوشه های غله راگویند که از بعد از درو کردن توده سازند و هنوز دانه را از کاه جدا نکرده باشند. (فرهنگ جهانگیری). توده ٔ غله ٔ مالیده و غیر آن با کاه آمیخته. (شرفنامه ٔ منیری). توده ٔ غله ٔ مالیده و با کاه آمیخته یا توده ٔ غله ٔ صاف. (غیاث اللغات). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

خرمن در فرهنگ عمید

 • (کشاورزی) محصول دروشده و روی‌هم‌ریخته که هنوز نکوبیده و کاه آن را جدا نکرده‌اند،
  [مجاز] تودۀ چیزی،
  * خرمن ماه (مه): [قدیمی، مجاز] هالۀ ماه: آسمان گو مفروش این عظمت کاندر عشق / خرمن مه به جوی خوشهٴ پروین به دو جو (حافظ: ۸۱۴)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

خرمن در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

خرمن در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

خرمن در فارسی به عربی

نام های ایرانی

خرمن در نام های ایرانی

 • دخترانه، توده غله درو شده، توده و مقدار انبوه از هر چیز
تعبیر خواب

خرمن در تعبیر خواب

 • خرمن غله به خواب، مردی است که به رنج و تعب مال جمع کند و آن مال را به گزاف هزینه کند با زن خویش. اگر بیند خرمن غله بخرید یا کسی به وی داد، دلیل که زن خواهد و بعضی گویند: او را با مردی صحبت افتد که او را مال به رنج وتعب بدست آید. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

خرمن در گویش مازندرانی

 • محل کوبیدن خرمن در زمین هموار و دایره شکل، محل ویژه ای که...
فرهنگ فارسی هوشیار

خرمن در فرهنگ فارسی هوشیار

 • کود گندم بود که بعد از آن پاک کنند، توده گندم و جو باشد از کاه پاک کنند. توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

خرمن در فارسی به آلمانی

 • Erschu.ttern [verb], Schlag (m) [noun]
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه