معنی خرافه

خرافه
معادل ابجد

خرافه در معادل ابجد

خرافه
  • 886
حل جدول

خرافه در حل جدول

  • افسانه،غیرواقعی،موهوم
مترادف و متضاد زبان فارسی

خرافه در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • افسانه،

    (متضاد) واقعیت، غیر واقعی، موهوم،

    (متضاد) واقعی
فرهنگ عمید

خرافه در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی هوشیار

خرافه در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید