معنی خجسته

خجسته
معادل ابجد

خجسته در معادل ابجد

خجسته
 • 1068
حل جدول

خجسته در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

خجسته در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • باشگون، شگون‌دار،
  (متضاد) بداختر، شوم، نامبارک، نحس، گجسته، سعد، فرخ، فرخنده، مبارک، متبرک، مسعود، میمون، همایون،
  (متضاد) نامبارک، گجسته، خوش، نیک،
  (متضاد) بد، نکوهیده، خوشایند، مطلوب،
  (متضاد) ناخوشایند، نامطلوب، بختیار، کامروا، نیک‌بخت،
  (متضاد) ب. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

خجسته در فرهنگ معین

 • مبارک، میمون، نیک، خوب. [خوانش: (خَ) [ع.] (مص م.)]
 • (~.) (اِ.) گل همیشه بهار.
لغت نامه دهخدا

خجسته در لغت نامه دهخدا

 • خجسته. [خ ُ ج َ ت َ / ت ِ] (ص) مبارک. میمون. (از برهان قاطع) (صحاح الفرس) (فیروزآبادی) (زمخشری) (غیاث اللغات) (فرهنگ جهانگیری) (انجمن آرای ناصری) (آنندراج). با میمنت. با سعادت. فرخ. بختیار. سعادتمند. مسعود. (از ناظم الاطباء). نیکبخت. کامروا. خرم. ضد گجسته. نیک خواسته. متبرک. سعد. سعید. همایون:
  آمد نوروز و بردمید بنفشه
  بر تو خجسته بخصم باد مرخشه.
  منجیک.
  خجسته مهرگان آمد سوی شاه جهان آمد
  بباید داد داد او بکام دل بهر چت کر. توضیح بیشتر ...
 • خجسته. [خ ُ ج َ ت َ] (اِخ) نام یکی از زنان اصفهانیه از روات حدیث است در اصل لفظ عجمی است. (از منتهی الارب). توضیح بیشتر ...
 • خجسته. [خ ُ ج َ ت َ] (اِخ) سید خجسته فرزند فخرالدین بابلکانی از مردمان مازندران بوده است. نام او بروی کتیبه ای است بر بقعه ٔ بی بی سکینه بمشهد شهر و این کتیبه که بسال 883 هَ. ق. میرسد صاحب بقعه را بی بی سکینه دخت امام موسی کاظم معرفی میکند و در آن منسوب به سید خجسته پسر فخرالدین بابلکانی است که بدست شمس الدین نجارپوراستاد احمد ساخته شده است. برای اطلاع بیشتر رجوع شود به مازندران و استرآباد رابینو بخش انگلیسی ص 47. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

خجسته در فرهنگ عمید

 • مبارک، میمون، خوب و خوش،
  (اسم) (زیست‌شناسی) [قدیمی] = همیشه‌بهار: خجسته بازگشاده دهان مشکین‌دم / گشاده نرگس چشم دژم زخواب خمار (عنصری: ۱۰۴)،
  [قدیمی] خوشبخت، نیک‌بخت،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

خجسته در فارسی به انگلیسی

 • Auspicious, Blessed, Brave, Felicitous, Festal, Fortunate, Happy, Joyful, Joyous, Lucky, Olympian, Opportune, Propitious. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

خجسته در فارسی به عربی

نام های ایرانی

خجسته در نام های ایرانی

 • دخترانه، مبارک، مبارک، فرخنده، سعادتمند، خوشبخت
فرهنگ فارسی هوشیار

خجسته در فرهنگ فارسی هوشیار

 • میمون، مبارک، با سعادت، فرخ، سعادتمند
فرهنگ پهلوی

خجسته در فرهنگ پهلوی

واژه پیشنهادی

خجسته در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه