معنی خارا

خارا
معادل ابجد

خارا در معادل ابجد

خارا
 • 802
حل جدول

خارا در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

خارا در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • خار، خاره، سنگ آذرین، سنگ سخت، گرانیت، بافته ابریشمین، پارچه‌خوابدار، پارچه موجدار، عتابی، موئر. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

خارا در فرهنگ معین

 • نوعی سنگ سخت، گرانیت، نوعی پارچه ابریشمی موجدا ر. [خوانش: [په. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

خارا در لغت نامه دهخدا

 • خارا. (اِ) سنگ سخت و صلب. (آنندراج) (لغت فرس اسدی) (صحاح الفرس) (فرهنگ رشیدی) (برهان قاطع) (بهار عجم) (مصطلحات) (غیاث اللغه) (فرهنگ شعوری ج 1 ص 357):
  پس آنگه که خواهی تواش بشکنی
  چنان کن که بر سنگ خارا زنی.
  ابوشکور.
  آن کو زسنگ خارا آهن برون کشد
  نسکی ز کف تو نتواند برون کشید.
  منجیک.
  چو در هنگ رفتم بجست او زجای
  همان سنگ خارا گرفتش دو پای.
  فردوسی.
  فرامرز نشگفت اگر سرکش است
  که پولاد را دل پر از آتش است
  چو آورد با سنگ خارا کند
  ز دل راز خویش آشکارا کند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

خارا در فرهنگ عمید

 • (زمین‌شناسی) نوعی سنگ سخت، گرانیت: رخ خارا به خون لعل می‌شست / مگر در سنگ خارا لعل می‌جست ـ چو از لعل لب شیرین خبر یافت / به سنگ خاره در گفتی گهر یافت (نظامی۲: ۲۲۹)،
  [قدیمی] نوعی پارچۀ ابریشمی دست‌باف، ستبر، موج‌دار، و رنگین یا سفید: چون باد زندنیجی کهسار برکشد / بر خاک و خاره سندس و خارا برافکند (خاقانی: ۱۳۶)،
  * خارا سفتن: شکستن، ساییدن، یا سوراخ کردن سنگ خارا: کوه‌کن تعلیم خارا سفتن از استاد داشت / هرچه کرد از کاوش مژگان شیرین یاد داشت (ظهوری: لغت‌نامه: خارا سفتن)،. توضیح بیشتر ...
نام های ایرانی

خارا در نام های ایرانی

 • دخترانه، نوعی سنگ آذرین، نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی
گویش مازندرانی

خارا در گویش مازندرانی

 • خوردنی، لفظی برای تنفر از چیزی
فرهنگ فارسی هوشیار

خارا در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) سنگی است از دسته سنگهای آذرین درونی که خود دسته مشخصی را بنام سنگهای خارایی تشکیل میدهد. سنگی است سخت و مرکب از بلورهای اصلی کوارتز فلدسپات و میکا که برنگهای خاکستری و پشت گلی و سبز دیده میشود گرانیت، نوعی از بافته ابریشمی که مانند صوف موج داراست و مخطط عتابی، نغمه ایست از موسیقی. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید