معنی حیاط

حیاط
معادل ابجد

حیاط در معادل ابجد

حیاط
 • 28
حل جدول

حیاط در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

حیاط در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • رحبه، ساحت، صحن، فضا، محوطه
فرهنگ معین

حیاط در فرهنگ معین

 • (حَ) (اِ. ) صحن خانه، زمین برابر ساختمان که دور آن دیوار باشد. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

حیاط در لغت نامه دهخدا

 • حیاط. [ح َ] (از ع، اِ) محوطه و هر جای دیواربست و سرای و خانه و صحن خانه. (ناظم الاطباء). صحن و گشادگی خانه. در تداول فارسی، فضائی وسیع و بی سقف که اطاقها بر طرفی یا چند طرف آن بنا شده است.
  - حیاط آشپزخانه.
  - حیاط اندرونی.
  - حیاط بیرونی.
  - حیاط خلوت، سراچه ای در خانه که برای کارهای خاص کنند.
  - حیاط طویله. توضیح بیشتر ...
 • حیاط. (ع اِ) ج ِ حائط. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به حائط شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

حیاط در فرهنگ عمید

 • صحن خانه،

  زمین جلو ساختمان که دور آن دیوار باشد،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

حیاط در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

حیاط در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

حیاط در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

حیاط در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

حیاط در فرهنگ فارسی هوشیار

 • محوطه و هر جای که دیوار بست و سرای و خانه و صحن خانه
فارسی به ایتالیایی

حیاط در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه