معنی حوزه

حوزه
معادل ابجد

حوزه در معادل ابجد

حوزه
 • 26
حل جدول

حوزه در حل جدول

 • ناحیه، کانون تحصیل طلاب علوم دینی
مترادف و متضاد زبان فارسی

حوزه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • اقلیم، حیطه، قلمرو، ناحیه، اداره، دایره، مرکز، مقر، جانب، سمت، سو، طرف، مدرسه، مدرسه‌علمیه، مکتب. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

حوزه در فرهنگ معین

 • ناحیه، جانب، طرف، میان مملکت، علمیه مرکز تحصیل علوم دینی. [خوانش: (حُ زِ) [ع. حوزه] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

حوزه در فرهنگ عمید

 • ناحیه، محدوده، قلمرو،
  حوزۀ علمیه
  * حوزۀ علمیه: محل آموزش علوم اسلامی: حوزۀ علمیهٴ قم،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

حوزه در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

 • برخ، پهنه، دامنه، زمینه، بخش، گستره
کلمات بیگانه به فارسی

حوزه در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

حوزه در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

حوزه در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

حوزه در فارسی به عربی

 • دائره، مجال، منطقه
فرهنگ فارسی هوشیار

حوزه در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به آلمانی

حوزه در فارسی به آلمانی

 • Kreis (m), Kreisen, Umfahren, Zirkel (m), Zone (f)
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید