معنی حوزه در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

فرهنگ معین

ناحیه، جانب، طرف، میان مملکت، علمیه مرکز تحصیل علوم دینی. [خوانش: (حُ زِ) [ع. حوزه] (اِ.)]

فرهنگ عمید

ناحیه، محدوده، قلمرو،
حوزۀ علمیه
* حوزۀ علمیه: محل آموزش علوم اسلامی: حوزۀ علمیهٴ قم،

حل جدول

ناحیه، کانون تحصیل طلاب علوم دینی

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

برخ، پهنه، دامنه، زمینه، بخش، گستره

کلمات بیگانه به فارسی

دامنه - پهنه - گسترده

مترادف و متضاد زبان فارسی

اقلیم، حیطه، قلمرو، ناحیه، اداره، دایره، مرکز، مقر، جانب، سمت، سو، طرف، مدرسه، مدرسه‌علمیه، مکتب

فرهنگ فارسی هوشیار

ناحیه، طرف

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر