معنی حمار

حمار
معادل ابجد

حمار در معادل ابجد

حمار
 • 249
حل جدول

حمار در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

حمار در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • الاغ، خر، درازگوش،

  (متضاد) بقر، گاو، گوساله
فرهنگ معین

حمار در فرهنگ معین

 • (حِ) [ع.] (اِ.) خر، ج. حمیر.
لغت نامه دهخدا

حمار در لغت نامه دهخدا

 • حمار. [ح ِ] (ع اِ) خر. (منتهی الارب). حیوان اهلی معروفی است و قسمی از آن وحشی است و آنرا حمار وحش خوانند. الاغ. درازگوش:
  نرم و تر گردد و خوشخوار و گوارنده
  خار بیطعم که در کام حمار آید.
  ناصرخسرو.
  سر ز کمند خرد چگونه کشم
  فضل خرد داد بر حمار مرا.
  ناصرخسرو
  آدمی را عقل باید در بدن
  ورنه جان در کالبد دارد حمار.
  سعدی.
  مپندار جان پدر کاین حمار
  کند دفع چشم بد از کشتزار.
  سعدی.
  - اذن الحمار، گیاهی است. (منتهی الارب). توضیح بیشتر ...
 • حمار. [ح َ مارر] (ع اِ) ج ِ حَمارّه. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به حماره شود. توضیح بیشتر ...
 • حمار. [ح ِ] (اِخ) (ذوالَ. ) لقب اسود عنسی کذاب بود که دعوی پیغمبری کردو خری سیاه و تعلیم یافته داشت و به آن میگفت که پروردگار خود را سجده کن، آن خر بسجده میافتاد و به او میگفت از سجده بنشین، آن می نشست. (از منتهی الارب). توضیح بیشتر ...
 • حمار. [ح ِ] (اِخ) مروان بن محمدبن مروان الحکم. چهاردهمین و آخرین خلفای اموی. رجوع به مروان شود. توضیح بیشتر ...
 • حمار. [ح ِ] (اِخ) ابن مالک یا مویلع. مردی بود از طایفه ٔ عاد که چهل سال مسلمان و اهل کرم و جود و بخشش بود. ده فرزند داشت که برای شکار بیرون رفتند و صاعقه ٔ آسمانی آنان راهلاک کرد و بدنبال این حادثه آن مرد، کافر شد و گفت:من خدایی را که فرزندان من را چنین نابود کرد نمی پرستم پس خداوند او را هلاک گردانید و وادی او را ویران ساخت. کفر او ضرب المثل شده است. (از منتهی الارب). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

حمار در فرهنگ عمید

عربی به فارسی

حمار در عربی به فارسی

 • خر , الا غ , ادم نادان و کند ذهن , کون , ادم نادان وکودن , الا غ نر , خر نر , ادم کله خر. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

حمار در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

حمار در فرهنگ فارسی آزاد

 • حِمار، خر، اُلاغ (جمع:حُمُر، حُمُوْر، حَمِیْر، اَحْمِرَه، حُمُرات)،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید