معنی حلیمه

حلیمه
معادل ابجد

حلیمه در معادل ابجد

حلیمه
  • 93
حل جدول

حلیمه در حل جدول

  • دایه پیامبر اسلام
فرهنگ معین

حلیمه در فرهنگ معین

  • (حَ مِ) [ع. حلیمه] (ص.) زن بردبار.
نام های ایرانی

حلیمه در نام های ایرانی

  • دخترانه، مؤنث حلیم، بردبار، شکیبا، نام دایه پیامبر (ص)
فرهنگ فارسی هوشیار

حلیمه در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید