معنی حذاقت

حذاقت
معادل ابجد

حذاقت در معادل ابجد

حذاقت
  • 1209
حل جدول

حذاقت در حل جدول

  • استاد شدن در کاری
  • مهارت و چیره دستی
مترادف و متضاد زبان فارسی

حذاقت در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • استادی، تبحر، چیره‌دستی، پختگی، آزمودگی، خبرگی، زیرکی، مهارت،
    (متضاد) بی‌تجربگی، خامی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

حذاقت در فرهنگ معین

  • (حَ یا حِ قَ) [ع. حذاقه] (اِمص.) مهارت، چیره دستی.
فرهنگ عمید

حذاقت در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی هوشیار

حذاقت در فرهنگ فارسی هوشیار

  • زیرک شدن و استاد شدن در کاری
فرهنگ فارسی آزاد

حذاقت در فرهنگ فارسی آزاد

  • حِذاقَت، (حَذَقَ-یَحْذِقُ) ماهر بودن- سعی و ممارست کردن برای ماهر شدن-مهارت- استادی- تخصص و کاردانی (در فارسی)،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه