معنی حاوی

حاوی
معادل ابجد

حاوی در معادل ابجد

حاوی
 • 25
حل جدول

حاوی در حل جدول

 • کتاب زکریای رازی
مترادف و متضاد زبان فارسی

حاوی در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • حایز، دربردارنده، دربرگیرنده، شامل، محتوی، مشتمل، جامع
فرهنگ معین

حاوی در فرهنگ معین

 • [ع.] (اِفا.) دربردارنده، شامل.
لغت نامه دهخدا

حاوی در لغت نامه دهخدا

 • حاوی. (ع ص) حاو. نعت فاعلی از حی ّ و حوایه. فراگیرنده از هر سوی. محتوی. احاطه کننده. گرادگردگیرنده. از همه سو بر چیزی محیطشونده. محیط. || شامل. مشتمل. محتوی بر. || مارافسای. (مهذب الاسماء). مارگیر. صاحب مار. الذی یرقی الحیه. (اقرب الموارد). حَوّاء. توضیح بیشتر ...
 • حاوی. (اِخ) نام کتاب معروف محمد زکریا که آنرا «الجامع الحاصر لصناعه الطب » و «حاصر صناعه الطب » و «الجامعالکبیر» و «الجامع» نیز نامند. کتاب الحاوی اعظم و اهم کتب مؤلفه ٔ محمدبن زکریای رازی است، ابن العمید وزیر رکن الدوله ٔ دیلمی بعد از وفات رازی مسودات آنرا در ری بدست آورده بتوسط شاگردان رازی مرتب کرد، نسخ متعدده از آن موجود است و ترجمه ٔ لاتینی آن در سنه ٔ 1486 م. در برشیا از بلاد ایطالی و بعد از آن در سنه ٔ 1509-1542 م. توضیح بیشتر ...
 • حاوی. (اِخ) دهی از دهستان چنانه ٔ بخش شوش شهرستان دزفول در چهل هزارگزی جنوب باختری شوش و چهل ودوهزارگزی باختر راه شوسه ٔ دزفول به اهواز. دشت، گرم سیر، مالاریائی. دارای چهارصد تن جمعیت همه شیعه. آب آن از رود کرخه، محصول آنجا غلات. کار مردم زراعت. راه در تابستان اتومبیل رو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 6). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

حاوی در فرهنگ عمید

 • دربردارنده، شامل،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

حاوی در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

 • در بر گیرنده، دربرگیرنده
کلمات بیگانه به فارسی

حاوی در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

حاوی در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

حاوی در فارسی به ترکی

فرهنگ فارسی هوشیار

حاوی در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ‎ در بر اباریش فراگیر، مار گیر، نیرنگباز (اسم) در بر دارنده گرد فرو گیرنده شامل: ((حاوی مطالب سودمند است. )). توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

حاوی در فرهنگ فارسی آزاد

 • حاوی، در بر دارنده.

  َ
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید