معنی حافظه

حافظه
معادل ابجد

حافظه در معادل ابجد

حافظه
  • 994
حل جدول

حافظه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

حافظه در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • حفظه، خاطر، ذهن، قوه‌ذاکره، یاد
فرهنگ معین

حافظه در فرهنگ معین

  • (فِ ظِ) [ع. حافظه] (اِفا. ) ذهن، قوه ای که ضبط و نگهداری مطالب را به عهده دارد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

حافظه در فرهنگ عمید

  • قوه‌ای در انسان و بعضی حیوانات که مطالب و حوادث را به یاد نگه‌می‌دارد، استعداد ذهن برای به‌یاد آوردن مطالب و حوادث، قوۀ ذاکره، یاد،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

حافظه در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

حافظه در فارسی به انگلیسی

  • Memory, Recall, Recollection, Remembrance, Rote
فارسی به ترکی

حافظه در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

حافظه در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

حافظه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • قوه حافظه، مقابل قوه ذاکره، نیروئی است که جای آن تجویف اخیر دماغ است و کار آن نگاهداری چیزهائی است که نیروی واهمه آنرا درک کند از امور جزئیه، پس حافظه خزانه وهم است مانند خیال برای حس مشترک. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

حافظه در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

حافظه در فارسی به آلمانی

  • Andenken (n), Erinnerung (f), Gedächtnis (n), Speicher (m)
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید