معنی جولاهه

جولاهه
معادل ابجد

جولاهه در معادل ابجد

جولاهه
  • 50
حل جدول

جولاهه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

جولاهه در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

جولاهه در فرهنگ معین

فرهنگ فارسی هوشیار

جولاهه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ‎ (صفت) بافنده نساج، (اسم) عنکبوت.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید