معنی جولاه

جولاه
معادل ابجد

جولاه در معادل ابجد

جولاه
  • 45
حل جدول

جولاه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

جولاه در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • بافنده، نساج، تارتن، عنکبوت
فرهنگ معین

جولاه در فرهنگ معین

  • (ص.) بافنده، نساج، (اِ.) عنکبوت،
فرهنگ عمید

جولاه در فرهنگ عمید

  • بافنده: چو گنج جان به کنج خانه آمد / به گردش می‌تنیدم همچو جولاه (مولوی۲: ۸۰۹)،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

جولاه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ‎ (صفت) بافنده نساج، (اسم) عنکبوت.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید