معنی جوخه

جوخه
معادل ابجد

جوخه در معادل ابجد

جوخه
 • 614
حل جدول

جوخه در حل جدول

 • فوج، گروه، دسته، رسد
 • برنده جایزه اسکار بهترین فیلم در سال 1986 میلادی
 • فیلمی از الیور استون
 • کوچکترین واحد نظامی
 • رسد
مترادف و متضاد زبان فارسی

جوخه در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

جوخه در فرهنگ معین

 • فوج، گروه، کوچکترین واحد نظامی که تعداد افراد آن بیش از هشت نفر است. [خوانش: (جُ خِ) [تر. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

جوخه در فرهنگ عمید

 • (نظامی) کوچک‌ترین واحد نظامی، شامل چهار نفر،

  دسته، گروه،
فارسی به انگلیسی

جوخه در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

جوخه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • دسته ای از مردم و بمعنی چاه کم عمق
واژه پیشنهادی

جوخه در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه