معنی جوخه

فرهنگ عمید

جوخه

(نظامی) کوچک‌ترین واحد نظامی، شامل چهار نفر،
دسته، گروه،

حل جدول

جوخه

رسد

کوچکترین واحد نظامی

فیلمی از الیور استون

برنده جایزه اسکار بهترین فیلم در سال 1986 میلادی

فوج، گروه، دسته، رسد


سه جوخه

رسد


جوخه فرانسوی

بریگاد


سه‌ جوخه نظامی

رسد


کارگردان فیلم جوخه

الیوراستون


دسته و جوخه

رسد

فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

جوخه

دسته ای از مردم و بمعنی چاه کم عمق

فرهنگ معین

جوخه

فوج، گروه، کوچکترین واحد نظامی که تعداد افراد آن بیش از هشت نفر است. [خوانش: (جُ خِ) [تر.] (اِ.)]

مترادف و متضاد زبان فارسی

جوخه

دسته، فوج، گروه

واژه پیشنهادی

جوخه

رسد

معادل ابجد

جوخه

614

قافیه

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری