معنی جنگاور

جنگاور
معادل ابجد

جنگاور در معادل ابجد

جنگاور
  • 280
حل جدول

جنگاور در حل جدول

  • جنگجو، دلاور، رزمنده
مترادف و متضاد زبان فارسی

جنگاور در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • جنگجو، حربی، دلاور، دلیر، رزمنده، سپاهی، شجاع، مبارز، محارب، نبرده. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

جنگاور در فرهنگ معین

  • (جَ وَ) (ص فا.) جنگجو، شجاع.
فرهنگ عمید

جنگاور در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

جنگاور در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

جنگاور در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به آلمانی

جنگاور در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

جنگاور در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید