معنی جنگاور در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

فرهنگ معین

(جَ وَ) (ص فا.) جنگجو، شجاع.

فرهنگ عمید

=جنگجو

حل جدول

جنگجو، دلاور، رزمنده

مترادف و متضاد زبان فارسی

جنگجو، حربی، دلاور، دلیر، رزمنده، سپاهی، شجاع، مبارز، محارب، نبرده

فرهنگ فارسی هوشیار

جنگجو

پیشنهادات کاربران

رزمجو

دلیر-بهادر-غازی-ستیزه جو

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر