معنی جمازه

جمازه
معادل ابجد

جمازه در معادل ابجد

جمازه
  • 56
حل جدول

جمازه در حل جدول

فرهنگ معین

جمازه در فرهنگ معین

  • (جَ مّ زِ) [ع. جمازه] (اِ.) شتر تیزرو.
فرهنگ عمید

جمازه در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی هوشیار

جمازه در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید