معنی جمازه در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

فرهنگ معین

(جَ مّ زِ) [ع. جمازه] (اِ.) شتر تیزرو.

فرهنگ عمید

شترتندرو،

حل جدول

شتر

اشتر

شتر تیزرو

فرهنگ فارسی هوشیار

تندرو، تیزرو

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر