معنی جغه

جغه
معادل ابجد

جغه در معادل ابجد

جغه
  • 1008
حل جدول

جغه در حل جدول

فرهنگ معین

جغه در فرهنگ معین

  • تاج، افسر، هر چیز تاج مانند که به کلاه نصب کنند. [خوانش: (جِ غِّ) (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

جغه در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

جغه در فارسی به انگلیسی

گویش مازندرانی

جغه در گویش مازندرانی

  • حالت مبارزه دو گربه یا دو سگ، گاهی برای دو انسان نیز به کار. توضیح بیشتر ...
  • صدای جنگ دو سگ، دیگری سگها
فرهنگ فارسی هوشیار

جغه در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه