معنی جسمی

جسمی
معادل ابجد

جسمی در معادل ابجد

جسمی
  • 113
حل جدول

جسمی در حل جدول

فرهنگ عمید

جسمی در فرهنگ عمید

  • =خارخسک
  • [مقابلِ روحی] بدنی،
    [قدیمی، مجاز] کسی که بیشتر به امور جسمانی توجه دارد و از معنا و حقیقت غافل است،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

جسمی در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

جسمی در فارسی به عربی

  • جسدی، کبیر، ماده
فارسی به ایتالیایی

جسمی در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید